Wykłady

Dodaj komentarz

Znamy już tematy wykładów, które nasi goście wygłoszą podczas konferencji:

dr Adam Dyrda – „Prawie o „kulturze””

dr Michał Dudek – „Prawo a wizualność. Kierunki badań”

Reklamy

Program

Dodaj komentarz

Konferencja odbędzie się 25-26 kwietnia 2014 r., w siedzibie TBSP UJ przy ul. Straszewskiego 25/9 w Krakowie.

Poniżej znajdziecie Państwo spis referatów z podziałem na panele.

Referenci w ramach panelu będą mieli kolejno po 10 min. na wystąpienie (sugerujemy by zaprezentowali w niej swoją tezę oraz swoje pytania, kontrowersje i punkty do dyskusji), następnie nastąpi zaś dyskusja trwająca 20 min x ilość referentów w panelu.

W związku z tym zachęcamy do przeczytania przez wszystkich zainteresowanych pełnych tekstów wystąpień (dostępne po kliknięciu w tytuły poszczególnych referatów).

Piątek – 25 kwietnia 2014 r.

9:00 – 10:00

Wykład dr. Adama Dyrdy z Katedry Teorii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UJ pt.„Prawie o „kulturze”” ROUGH DRAFT

10:00 – 10:30

Przerwa kawowa

10:30 – 11:30

Panel: „Intuicje”

11:30 – 12:30

Panel: „Prawo zwyczajowe”

12:30 – 14:00

Przerwa obiadowa

14:00 – 15:00

Panel: „Antropologia”

15:00 – 16:00

Panel „Baśnie i mity”

  • Marek Jakubiec (Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej, Uniwersytet Jagielloński) – “Prawo czy mit prawa? Kilka refleksji na kanwie filozoficznego artykułu „Tȗ-Tȗ” Alfa Rossa”

  • Urszula Łosiowska (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński) – “Baśniowe prawo – prawo w baśniach”

16:00 – 16:30

Przerwa kawowa

16:30 – 18:00

Panel: „Prawo autorskie”

5) Prawo autorskie:

20:00

Spotkanie w luźniejszej atmosferze

Sobota – 26 kwietnia 2014 r.

10:00 – 11:00

Wykład dr. Michała Dudka z Katedry Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UJ pt. „Prawo a wizualność. Kierunki badań”

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 12:30

Panel: „Historia”

12:30 – 13:30

Panel: „Japonia”

13:30 – 15:00

Przerwa obiadowa

15:00 – 16:30

Panel: „Zwyczaj”

16:30– 17:00

Przerwa kawowa

17:00 – 18:30

Panel: „Popkultura”

Kolejny tekst referatu

Dodaj komentarz

W dziale Abstrakty i referaty znajdą Państwo kolejny tekst referatu, tym razem autorstwa Pani Darii Jankowiak.

Abstrakty i referaty

Dodaj komentarz

Konferencja odbędzie się 25-26 kwietnia 2014 r., w siedzibie TBSP UJ przy ul. Straszewskiego 25/9 w Krakowie.

Poniżej znajdziecie Państwo spis referatów z podziałem na panele.

Referenci w ramach panelu będą mieli kolejno po 10 min. na wystąpienie (sugerujemy by zaprezentowali w niej swoją tezę oraz swoje pytania, kontrowersje i punkty do dyskusji), następnie nastąpi zaś dyskusja trwająca 20 min x ilość referentów w panelu.

 

1) Antropologia:

Małgorzata Adamczyk (Akademia Leona Koźmińskiego) – „Prawnicy i prawniczki własnym głosem, szeptem na ucho antropolożkom i antropologom Kultura profesjonalna jako narzędzie kontroli normatywnej w zawodach prawniczych”

PEŁNY TEKST REFERATU

Marek Skrzetuski (aplikant V rocznika Aplikacji Ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) – „„Mieć taki proces, znaczy już go przegrać” – czyli proces karny jako rytuał przejścia”

PEŁNY TEKST REFERATU

 

2) Intuicje:

Rafał Adametz (filozofia, I rok II stopień, Uniwersytet Jagielloński) – „Ewolucyjne korzenie prawa, a intuicje moralne”

PEŁNY TEKST REFERATU

Maciej Juzaszek (Katedra Teorii Prawa oraz Zakład Badań nad Etyką Zawodową, Uniwersytet Jagielloński) – „„Ci bezwzględni barbarzyńcy!” Jakie mamy prawo by potępiać zabójstwa honorowe? Rzecz o emocjach, intuicjach i racjach”

PEŁNY TEKST REFERATU

 

3) Popkultura

Aleksandra Powierska (Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński) – „Serial telewizyjny a popkulturowe interpretacje prawa i pracy prawników”

PEŁNY TEKST REFERATU

Marta Kufel i Dagmara Łuba (Katedra Performatyki, Uniwersytet Jagielloński) – „Bad for the greater good. Serial jako narzędzie krytyki demokracji”

PEŁNY TEKST REFERATU

Karolina Koćma (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych (studentka I roku SUM), Uniwersytet Jagielloński) „“The whole world is watching” – proces Siódemki z Chicago jako ostatni akt Guerilla Theater”

PEŁNY TEKST REFERATU

 

4) Japonia:

Dagmara Miler (Uniwersytet Jagielloński, Koło Naukowe Prawa Karnego UJ) – „Wpływ kultury na stosowanie prawa karnego w Japonii”

PEŁNY TEKST REFERATU

Ewa Kindler (Uniwersytet Śląski) – „Zmiany w japońskim prawie rodzinnym jako efekt kontaktów ze światem zewnętrznym w okresie od IXX do XXI wieku.”

PEŁNY TEKST REFERATU

 

5) Prawo autorskie:

Daria Jankowiak (Katedra Kulturoznawstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – „Prawo autorskie w praktyce, czyli o amatorskim piśmiennictwie fanowskim (fan fiction) w kontekście relacji pisarzy z aktywnymi czytelnikami”

PEŁNY TEKST REFERATU

Ewa Laskowska (Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński) – ” „Kulturowe” vs. „kulturalne” rozumienie prawa autorskiego – studium przypadku.”

PEŁNY TEKST REFERATU

Paulina Żaczek (studia doktoranckie, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński) – „The Very Polish Cut-Outs, czyli eugenika melodii. Remiks w prawie i kulturze polskiej. „

PEŁNY TEKST REFERATU

 

6) Prawo zwyczajowe:

Joanna Ptak (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński) – „Gdy kultura nakazuje zabić, czyli prawne rozwiązania problemu przemocy„honorowej” w Europie”

PEŁNY TEKST REFERATU

Alicja Baczyńska (Ochrona Dóbr Kultury, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński) – „Tatarskie święto Kurban Bajram a zakaz uboju rytualnego w Polsce”

PEŁNY TEKST REFERATU

 

7) Zwyczaj

Jan Bazyli Klakla  (Katedra Socjologii Prawa oraz Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński) – „Status prawa zwyczajowego w społeczeństwie. Analiza na podstawie funkcjonowania instytucji przysięgi w procesie rozwiązywania konfliktów”

PEŁNY TEKST REFERATU

Ewa Górska (Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński) – „Współczesne przejawy stosowania arabskiego prawa zwyczajowego – przykład Palestyny”

PEŁNY TEKST REFERATU

Marcin Wróbel (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński) – „„Śmierć ćwiartki” – jak regulacje dotyczące paczkowania alkoholu ingerują w kulturę”

PEŁNY TEKST REFERATU

 

9) Historia:

Michał Siudziński (Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych, Uniwersytet Łódzki) „Prawo a zderzenia kultur – procesy polityczne XX wieku w horyzoncie myśli Feliksa Konecznego”

PEŁNY TEKST REFERATU

Tomasz Woźniak (student IV roku prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS, aktywny działacz Studenckiego Koła Naukowego Prawników, Koła Prawa Spółek oraz KASE) – „Sowieckie prawo rodzinne jako narzędzie formowania nowego społeczeństwa”

PEŁNY TEKST REFERATU

 

10) Baśnie i mity:

Marek Jakubiec (Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej, Uniwersytet Jagielloński) – „Prawo czy mit prawa? Kilka refleksji na kanwie filozoficznego artykułu „Tȗ-Tȗ” Alfa Rossa”

PEŁNY TEKST REFERATU

Urszula Łosiowska (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński) – „Baśniowe prawo – prawo w baśniach”

PEŁNY TEKST REFERATU

Wyniki

Dodaj komentarz

Spośród 115 nadesłanych abstraktów wybraliśmy tylko 24, zatem konkurencja była bardzo silna. Osoby, których abstrakty zostały przyjęte jeszcze dziś otrzymają maila ze szczegółami. 

Szczególnie pogratulować chcielibyśmy Pani Aleksandrze Powierskiej oraz Pani Urszuli Łosiowskiej – ich abstrakty zdobyły maksymalną ilość punktów podczas oceny. Pozdrawiamy i oczywiście zapraszamy wszystkich do biernego uczestnictwa w konferencji!

WYNIKI

Przedłużenie

Dodaj komentarz

Termin przesyłania abstraktów został przesunięty o 8 godzin, tzn. do 21 lutego 2014 do godziny 8:00,

Przypadkowe usunięcie wydarzenia na Facebooku

Dodaj komentarz

Przez przypadek zostało usunięte wydarzenie Konferencji na Facebooku. To jednak nie znaczy, że sama konferencja zostaje odwołana!

Nowe wydarzenie

Older Entries

%d blogerów lubi to: